อลันดา (อพาร์ทเม้นท์-โรงแรม)
14 อาคารรัชนี ถนน บรมราชชนนี แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร : 02 88 66 753 – 56 ต่อ 0
มือถือ : 099-145-7114